Luminarc Trianon White Bowl - 4.5”

Product Description

Luminarc Trianon White Bowl. Made in France.

Size: 10 oz., 4.5” Diameter

$3.59